DOS-lagen

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2019. Lagen syftar till att säkerställa att digitala tjänster som tillhandahålls av offentliga aktörer är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Enligt DOS-lagen måste offentliga aktörer, såsom myndigheter, kommuner och landsting, se till att deras digitala […]

Som om AI var nytt

Det har blivit otroligt populärt och trendigt att prata om AI (artificiell intelligens) just nu. Som om AI vore något nytt. Men det handlar väl som så ofta om begreppsförvirring, eller slentrianmässigt bruk av begreppet. Och för en del handlar det säkert även om okunskap. Därför har det stört mej lite nu när så många […]


To top