Metaverse är Zuckerbergs dröm för framtiden

Plötsligt har metaverse, eller metauniversum blivit en het att grej att prata om. Trots att det inte är ett helt nytt begrepp så har det ändå blivit ett samtalsämne som seglat upp och blivit mer populärt den senaste tiden. Orsaken är Facebookgrundaren Mark Zuckerbergs uttalade om en kursändring för Facebook.

I think over the next five years or so, in this next chapter of our company, I think we will effectively transition from people seeing us as primarily being a social media company to being a metaverse company.

Mark Zuckerberg

Vad är metaverse?

Riskkapitalisten Mathew Ball har försökt identifiera nyckelegenskaper hos ett metaverse. Bland annat menar han att det måste spänna över den fysiska och de virtuella världarna. Det ska innehålla en fungerande ekonomi och användare ska kunna ta sina avatarer och föremål från en plats i metaverse till en annan, oavsett vem som driver just den delen av det.

Zuckerberg vill se det som efterföljaren till det mobila internet. Ett förkroppsligat internet som man är i, istället för att bara titta på innehåll. Ett ställe där man kan känna sej närvarande tillsammans med andra människor som om man vore på andra ställen.

Facebook. Metaverse
Bild från uploadvr.com

Detta är inget som bara ett företag kommer att bygga. Men Zuckerberg hoppas att Facebooks nästa steg kommer bidra till att bygga det, i samarbete med många andra företag, kreatörer och utvecklare. Här tror jag dock att Zuckerberg utrycker sej lömskt ödmjukt. Om han får välja vill han nog att Facebook ska ha en större roll i detta än vad han får det att låta som. Facebook planerar att anställa 10 000 personer i Europa de kommande 5 åren för att bygga det framtida metaverse.

Nackdelen med Facebooks initiativ

Idén som sådan – ett virtuellt universum, the metaverse – tycker jag är extremt spännande och intressant. Men det finns också så mycket att oroa sej för och som kan bli dåligt. Zuckerberg säger att det är något som måste byggas av många aktörer. Något som många måste bidra till på olika sätt.

Mark Zuckerberg

Jag tror också att Facebook varken kan eller vill bygga allt själva. Men vad som skulle kunna hända – och det vore dåligt – är att Facebook bygger ramverket. En plattform i botten utifrån vilken de har möjlighet att bestämma standarder och diktera villkor. Det skulle ge dem alldeles för mycket både inflytande och makt. De skulle kunna skapa sej möjlighet till fullständig insyn och tillgång till all data. Det är något som jag inte skulle vilja anförtro Mark Zuckerberg.

Frågan är bara om det överhuvudtaget skulle spela någon roll om det var Facebook som byggde ramverket och bestämde standarder eller inte. Om det skulle göra skillnad om det var något annat redan etablerat bolag eller något helt nytt som vi inte känner till idag. Troligtvis inte. Att äga en plattformen som skulle utgöra grunden för något som metaverse skulle kunna ge ohyggligt mycket inflytande och makt. Därför hoppas jag som Mark Zuckerberg säjer, att det kommer drivas på ett decentraliserat sätt av många olika aktörer. Men jag tror inte på att det är det han egentligen vill när han säjer det. Min bild av Zuckerberg och Facebook är att pengarna är viktigast. Människor och att koppla ihop dem är det som generar det.

Our full mission statement is: give people the power to build community and bring the world closer together.

Mark Zuckerberg

Orden ovan är alltså Zuckerbergs egna1, från 2017. Men jag är inte övertygad om att han bara lyckats bra med att föra världen närmare varandra. Jag är helt enkelt inte imponerad över hur han styrt Facebook.

Metaverse – nästa steg för internet

Till vardags undervisar jag i UX-design och front end-utveckling. Vid varje kursstart brukar jag prata om internets historia. Jag tycker det är viktigt att de som ska designa och bygga framtidens internet känner till dess historia och hur utveckling har sett ut. Och då brukar jag prata om år 2004 som ett viktigt år, när ett viktigt skede i internets historia initierades.

Webb 2.0 – det sociala internet

År 2004 var starten på det vi sedan har kallat webb 2.0. Det nya sociala internet, där alla människor som använde det också var med och skapade det. I och med Facebook som startade 2004 började alla användare bidra och skapa innehåll till webben. Och ända sedan vi förstod att det nya sociala var version två av webben har man spekulerat i vad som ska bli version 3.

Webb 3.0 – den förstärkta verkligheten

Vad som är eller ska bli webb 3.0 finns det många både åsikter och profetior om. Och jag har fått många olika svar av dem jag undervisat när jag har frågat dem vad de tror blir nästa grej med internet.

Själv har jag sedan flera år gissat att AR – Augumented Reality, eller förstärkt verklighet som vi säger på svenska – blir nästa stora grej med internet. Det som kan bli nästa skifte som motsvarar vad som hände 2004 och de närmaste åren efter det.

Jag tror webb 3.0 är AR, och även om metaverse som man pratar om det just nu verkar vara mer av VR (Virtual Reality) så tolkar jag det som att min framtidsgissning åtminstone är i rätt riktning. Det är fortfarande lika oklart vad metaverse kommer att vara om 5 eller 10 som vad AR kommer att innebära. Oavsett – det är väldigt spännande. Det kommer säkert bli supercoolt. Men det kommer säkert också innebära sådant som jag menar är stora risker.

Risker som ökad övervakning. Och vill man vara med och vara delaktig i metaverse kommer man förmodligen behöva sänka sin personliga integritet. Vi kan bara hoppas att jag har fel. Men om Zuckerberg ska fortsätta att bestämma kommer jag sannolikt inte erbjudas att betala för hans tjänster med pengar. Då får man snällt lämna ifrån sej sin personliga data, eller välja att inte vara med.

Medelade i juli att man skulle gå från socialmedieföretag till metaverseföretag. 10 000 personer ska anställas i europa för att bygga detta. Övrigt runt detta verkar ännu oklart.


1 Från Facebook Comunities Summit 22 juni 2017. Bringing the world closer together

To top