Som om AI var nytt

Det har blivit otroligt populärt och trendigt att prata om AI (artificiell intelligens) just nu. Som om AI vore något nytt. Men det handlar väl som så ofta om begreppsförvirring, eller slentrianmässigt bruk av begreppet. Och för en del handlar det säkert även om okunskap.

Därför har det stört mej lite nu när så många börjat prata om det, och även använda AI – som om det vore något nytt. För att det pratas om och uppmärksammas tycker jag bara är kul och positivt. Men vad väldigt många inte verkar veta eller tänka på är att de flesta av oss använder AI dagligen, och har gjort i ganska många år nu.

Inte bara Chat GPT är AI

Låt oss börja med att reda ut vad som menas med AI. Så här står det på Wikipedia.

Artificiell intelligens (AI) eller maskinintelligens är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

Och så här förklarar Chat GPT begreppet.

AI syftar på datorprogram som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom att lära sig från erfarenhet, tänka logiskt och fatta beslut. 

”Datorprogram som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens.” Jag kommer att tänka på miniräknare. Och självkörande bilar. Begreppet AI är brett, och alltså inte så nytt som det ofta låter som i samtal jag hört eller varit del av. Men i och med att Chat GPT blev tillgängligt för allmänheten i december 2022 och dess unikt snabba tillväxt av användare har AI i mångt och mycket kommit på tal som något nytt.

Chat GPT beräknades för övrigt ha nått 100 miljoner användare i januari 2022, bara 2 månader efter lansering för allmänheten enligt Reuters. För TikTok ska det ha tagit 9 månader att nå 100 miljoner användare, och för Instagram tog det 2,5 år.

Trots att AI-teknologin har funnits i vår vardag ganska länge nu är det den senaste iterationen av AI som fått upp intresset hos den stora massan. Teknologin har blivit mer tillgänglig och lättanvänd än tidigare. Med Chat GPT’s språkmodell som tränats på en enorm mängd data har den förmågan att både förstå komplexa sammanhang och samband i text och kan även generera väldigt naturligt klingande svar på olika frågor och ämnen. Vi kan föra en dialog och ställa följdfrågor osv, vilket gör att vi kan interagera med denna AI på ett mer naturligt sätt än tidigare.

AI i vardagen sedan ganska länge

Sedan många år är vi vana vid datorgenererad röstrespons som vi möter i telefonsamtal till olika kundtjänster hos mängder med olika företag. Det är AI som tolkar våra röstkommandon när vi försöker navigera rätt genom de olika valen i den automatiserade kundtjänsten. Personliga assistenter som Siri, Google Assistant och Amazon Alexa är också exempel på AI som används bland annat för att förstå våra röstkommandon.

Netflix, Spotify, YouTube och alla andra digitala plattformar använder AI för att lära sig vad vi gillar, ogillar, engageras av eller loggar ut av. Google’s algoritm för att sorterar sökresultat är AI. Spamfiltret i vår e-post som sorterar ut vilka mejl som ska landa i vår inkorg och vilka som ska hamna i skräpposten är AI.

Den senaste iterationen av AI har dock möjliggjort en större grad av automatisering och självständighet, vilket har skapat möjligheter för nya produkter och tjänster som tidigare inte var möjliga. Självkörande bilar bygger på avancerad AI för bildigenkänning och bearbetning av data från olika sensorer för att själv navigera på vägen. Det gäller även autonoma robotar m.m.

Jag antar att det är kombinationen av innovation, tillgänglighet och omåttligt populära Chat GPT’s ”mänskliga” tilltal som har fått AI att bli så populärt att prata om just nu. Inte att det är nytt. Men att de senaste iterationerna av AI inneburit stora steg som fått mycket uppmärksamhet, inte bara inom tech-branchen utan även för oss vanliga otecha människor.

To top